More breaking

19 Hours after I had put the last wood in the stove, I came back to the house. It was pleasantly warm in the rooms connected to the stove. The stove was still radiating some warmth. It was very good to discover this part at least is working well, especially since the weather forecast for later this month predicts daytime temperatures of -10

The breaking of yesterday called for more. So I took out more walls. Some walls build after the original build of ’53 where build of 1 inch thick soid wood. That will give us some fuel for the stove for the next few weeks.

The original wall between the kitchen and the heated room was build of 3/4 inch rough wood. No match for my new 1 meter crow bar!

One part of the wall was plastered underneath the wall paper, so lots of dust!

In the afternoon Mo came to help followed a bit later by Marc and Mattias. Towards the end of the afternoon Mo’s brother and sister-in-law came to check out the place. Another satisfying day!

Here are some pictures other discoveries of today

The water system, a nice collection of taps.
In the kitchen we found some more circuit breakers, connected very interesting as well

A first day of work

Saturday would be the first day of working on the house. The plan was to check the electricity and do some quick fixes to it, heat the house, fix the firewall problem and make a plan for the coming weeks.

The stove was easy to light, but it was clear the house had not been heated for a while. It took about 5 hours of burning wood before the the first parts of the stove started to give off a little warmth. But towards the end of the day, you could hardly touch the stove. It is a pretty big stove, it can take 80 cm long logs.

After that I studies the fuse box. That took a while as the creator of this thing must have had Italian roots, considering the spaghetti mess I found. The connection has 3 phases. Each connected to one circuit breaker. A 25A, 20A and 16A one. (?!)

Just add tomato sauce

From there a 3 phase connection runs to the garage, which is also connected very interesting.

As part of the lights did not work, I checked the circuit breaker and found one was not working properly. I replace it and then I had light in the rest of the house as well

This has been sparking a bit..

Anyway, pretty soon I will take out the main fuses and put in a new fuse box. With my local Dutch electrician we made a plan that will build later this month.

After this ‘spaghetti lunch’ I decided to take apart the shower. After taking out the mixer tab and shower head, I checked the walls and pretty soon two of the three walls where gone.

After that it was time to go home. A rewarding first day.

Een eerste dag werk

Zaterdag zou de eerste dag worden dat we in het huis aan het werk gingen. Het plan was om de electriciteit na te kijken en daar wat snelle verbeteringen in aan te brengen, het huis te verwarmen, de firewall aan te passen en een plan te maken voor de komende weken.

De kachel was eenvoudig aan te steken, maar het was duidelijk dat het huis al een tijdje niet verwarmd was. Het duurde ongeveer 5 uur voordat de wanden van de kachel een beetje warmte af begonnen te geven. Maar tegen het einde van de dag, waren de wanden zo warm dat je ze bijna niet kon aanraken. Het is trouwens een grote kachel, er kan hout in van 80 cm lang.

Daarna heb ik de stoppenkast maar eens bestudeerd. Het duurde wel even voordat ik door had, want ik vermoed dat degene die dit aangesloten heeft Italiaanse voorouders heeft gezien de spagetti aan draden. Het is een 3 fase aansluiting en elke fase gaat naar een eigen automaat. Een van 25A, 20A en 16A. (?!)

Alleen de tomatensaus mist nog

Hier vandaag liep er een 3 fase kabel naar de garage, deze was ook zeer interesant aangesloten.

Omdat een deel van het licht het niet deed, heb ik de automaten verder bekenen en een werkte niet naar behoren. Deze heb ik vervangen en ineens deed de rest van het licht het ook weer.

Hier heeft iets wel flink gevonkt

Op zich geen probleem want een van de eerste projecten zal het vervangen de van de automatenkast zijn. Voor de planning heb ik hulp van een locale Nederlandse installateur. Later deze maand maar bouwen.

Na deze ‘spagetti lunch’ ben ik begonnen aan het slopen van de douche. Ik heb eerste de mengkraan en douchkop gedemonteerd en daarna de wanten even bekeken en niet veel later waren er een paar wanden minder.

Tijd om naar huis te gaan. Een lonende eesrte dag!

First things first

So, what is the first thing you need after you buy a house: Of course, an internet connection 😀 Good thing Estonia is the country where internet is considered a human right, so 10 minutes after I stopped by at the Telia office, I walked out with a 4G card for 16 euro per month. According to planning a glass fiber connection should be available by the end of February 🙂

At home I installed it to the 4G USB modem and connected it to a spare FritzBox! modem. The next morning I installed it at the house in combination with a Raspberry Pi with HomeAssistant and a security camera. The temperature/humidity sensor registered 1 degree Celsius and 86% humidity. No wonder it was uncomfortable to sit there installing stuff.

The openings in the firewall gave some trouble. Later on I found out this is caused by the extra network the 4G modem sets up. And with this firmware I cannot setup a DMZ connection to the FritzBox!, so this needs some more tweaking.

Belangrijke dingen eerst

Dus, wat is het eerste dat je doet als je een huis gekocht hebt. Inderdaad, een internet verbinding regelen. Het grote voordeel is dat intern in Estland haast als basisrecht geldt, dus 10 minuten nadat ik bij de winkel van Telia binnen kwam liep ik weer naar buoten en een 4G kaartje voor 16 euro per maand. Volgens de planning moet er eind februari glasvezel beschikbaar zijn.

Thuis gekomen heb ik een 4G USB modem aangesloten aan mijn extra FritzBox! modem. De volgende morgen heb ik het modem aangesloten in het huis in combinatie met een Raspberry Pi met HomeAssistant en een beveiligingscamera. De temperatuur/luchtvochtigheidssensor registreerder 1 graad Celsius en 86% luchtvochtigheid. Geen wonder dat het niet echt comfortabel was om daar te zitten tijdens het aansluiten.

Het openen van de firewall gaf nog wat problemen (om e.e.a. via internet uit te kunnen lezen). Later kwam ik erachter dat dit komt doordat het 4G modem een extra network opzet en met de huidige firmware lukt het ook niet om een DMZ verbinding naar de FritzBox! op te zetten. Daar moet ik op een later tijdstip nog maar eens naar kijken.

Some of the before pictures

Picture from KV.ee

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: